U bent hier :  Commissies » Hergebruik van de bestuursdocumenten »Wetgeving

Wetgeving

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

  1. Wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, BS 3 juni 2016

  2. Koninklijk besluit van 2 juni 2019 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (B.S. 24 juni 2019).

  3. Koninklijk besluit van 29 april 2008 betreffende de samenstelling en werkwijze van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten (B.S. 8 mei 2008).

  4. Koninklijk besluit van 3 april 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten (B.S. 8 april 2013).

  5. Koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende het hergebruik van publieke gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (BS 29 oktober 2008, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 maart 2014, BS 28 april 2014).

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst