2013

  • print
Dernières nouvelles

Pas d'article dans la liste.

Beslissing FBC 9 Over de gedeeltelijke weigering om toegang te geven tot documenten m.b.t. het illegaal transport van tropisch hout 2/12/2013
Beslissing FBC 8 Over de weigering om toegang te geven tot de maandelijkse milieu-updates die de Nationale Delcrederedienst ontving met betrekking tot een baggerproject in Rusland 28/10/2013
Beslissing FBC 7 Over de weigering om toegang te geven tot documenten met betrekking tot een baggerproject in Rusland en de verzekering ervan 30/9/2013
Beslissing FBC 6 Over de weigering om toegang te geven statistische informatie over laboratoria die dieren voor wetenschappelijke doeleinden gebruiken 8/7/2013
Beslissing FBC 5 Over de weigering om toegang te geven tot een document waarin milieu-argumenten, -bezorgdheden en –voorwaarden worden geuit en tot elke communicatie met betrekking tot een project in Rusland 8/7/2013
Beslissing FBC 4 Over de weigering om toegang te geven tot een document waarin een milieueffectenrapport wordt beoordeeld 14/5/2013
Beslissing FBC 3 Over de weigering om toegang te geven tot inspectieverslagen van dierentuinen en van de controleverslagen bij roofvogelhouders 4/3/2013
Beslissing FBC 2 Over de weigering om toegang te geven tot documenten m.b.t. een inplanting van een gevangenis 11/2/2013
Beslissing FBC 1 Over de weigering om toegang te geven tot documenten m.b.t. een inplanting van een gevangenis 11/2/2013
Statut BAEC :
Statut BELPIC :
Statut RN :
BAEC fonctionne de manière stable
BAEC est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
BAEC est momentanément hors service
BELPIC fonctionne de manière stable
BELPIC (accès aux "personnes physiques") est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
BELPIC est momentanément hors service
Le Registre National fonctionne de manière stable
Le Registre national (accès aux "personnes physiques") est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
Le Registre National est momentanément hors service